تولید آگهی و برنامه های رادیویی

آگهی و برنامه های رادیویی، یک فضای تبلیغاتی معتبر برای کسب و کار و مخاطبان خاص آنها است. لذا با توجه به گستردگی و تخصصی بودن شبکه های رادیویی، لازم است ضمن شناسایی بازار هدف و مخاطبان آگهی نسبت به انتخاب شبکه های رادیویی اقدام کرده و سپس متناسب با طیف مخاطبان خود، اقدام به برنامه نویسی و تولید آگهی و برنامه های رادیویی کنیم.

کانون آگهی و تبلیغات اندیشه سازان نوین افتخار دارد که در تولید انواع آگهی و برنامه های رادیویی، براساس تحقیقات انجام شده درخصوص نحوه ارتقاء تاثیرگذاری در بازار هدف و مخاطبان آگهی و با بهره مندی از سردبیران و تهیه کنندگان بنام رادیو، در کنار شما خواهد بود.