ارزشهای اصلی و باورهای ما

دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دارای پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رسته های ساخت تیزر و فیلم تبلیغاتی، گرافیک و طراحی امور تبلیغاتی

بهره مندی از تیم حرفه ای و خلاق

اجتماعی از متخصصان و اساتید امور تبلیغات و علوم ارتباطات با هدف ارائه خدمات برتر و محصولات خلاقانه و ارزش آفرینی مستمر برای مشتریان

قیمت های رقابتی

ارائه شایسته ترین خدمات با قیمت رقابتی. سودآوری مشتریان، اولویت اول کانون آگهی و تبلیغات اندیشه سازان نوین می باشد.

مشتری مداری

مسئولیت پذیری و ارتباط مستمر با مشتریان، درک صحیح از انتظارات آنان و برآورده سازی آنها حتی فراتر از خواسته های مشتری

مشاورۀ تبلیغاتی

بررسی و ارزیابی جایگاه شرکت ها، ارائه برنامه تبلیغاتی منحصر به فرد و یکپارچه، بودجه بندی و تنظیم برنامه اجرایی توسط مدیران مجرب به منظور ارتقاء جایگاه مشتریان

زمان بندی

فرهنگ سازمانی در کانون آگهی و تبلیغات اندیشه سازان نوین بر مبنای پایبندی به برنامه زمان بندی، اجرای به موقع و کیفیت برنامه های تبلیغاتی بنا نهاده شده است.

با تیم حرفه ای آسان بدرخشید. کانون آگهی و تبلیغات اندیشه سازان نوین مسئولیت ارائه شایسته ترین خدمات تبلیغاتی و برآورده سازی انتظارات، حتی فراتر از خواسته های شما را بر عهده دارد.

کانون آگهی و تبلیغات اندیشه سازان نوین، مشاوره و ارائه برنامه های تبلیغاتی منحصر به فرد و یکپارچه خود را با بهره مندی از تخصص تهیه کنندگان و سردبیران صدا و سیما و جمعی از نخبگان هنری که عمدتا از اساتید دانشگاهی و مدرسین مراکز آموزشی بوده به انجام می رساند. هدف ما ترویج تبلیغات علمی و اصولی و ارتقاء آگاهی مصرف کنندگان می باشد.

چارت سازمانی